LPRU EDUROAM

eduroam คืออะไร

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้

โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตุเกส โครเอเชีย และสหราชอาณาจักร

สำหรับในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand) โดยเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ eduroam สำหรับประเทศไทย และเป็นผู้กำหนดนโยบายการใช้งานระดับประเทศ โดย eduraom ในประเทศไทยมีการให้บริการ eduroam เป็นครั้งแรก ในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

eduroam ทำงานอย่างไร

eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider)ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroam

 • SSID: eduroam
 • Security type: WPA2-Enterprise
 • Encryption: TKIP/AESNetwork authentication method
 • PEAP (EAP-MSCHAP)

สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 60 แห่ง ได้แก่

วิธีการใช้งาน eduroam

สำหรับบุคลากร

สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้
 • ชื่อบัญชี: webmaster@lpru.ac.th
 • รหัสผ่านเดียวกันกับ ระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

 • สำหรับนักศึกษา

  ใชัเลขรหัสนักศึกษา ตามด้วย @lpru.ac.th
 • ชื่อบัญชี 63xxxxxxxx@lpru.ac.th
 • รหัสผ่านเดียวกันกับ ระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
 • พื้นที่ให้บริการ eduroam ในมหาวิทยาลัยฯ

  คู่มือการใช้งาน

  คู่มือการตั้งค่าในการใช้งานเครือข่าย eduroam ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  Application สำหรับค้นหาเครือข่าย

  Contact

  ช่องทางการติดต่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำ การใช้งานระบบอิเทอร์เน็ต อีเมล์ โปรแกรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  Location:

  119 ม.9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

  Call:

  054-237399

  Loading
  Your message has been sent. Thank you!